Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

42 fotek, březen 2016, 175 zobrazení, přidat komentář
Lokalita se nachází v Sokolovské pánvi přibližně 1,5 km západně od obce Lomnice, 2,5 km sz. od obce Svatavy, vlevo od silnice Sokolov-Svatava-Jindřichovice, v katastrálních územích Lomnice u Sokolova, Svatava, Týn u Lomnice.
41 fotek, 13.3.2016, 76 zobrazení, přidat komentář
82 fotek, 9.7.2015, 109 zobrazení, přidat komentář
44 fotek, 7.7.2015, 96 zobrazení, přidat komentář
Město Hartmanice se nachází na Šumavě, v okrese Klatovy, asi 11 km jihozápadně od Sušice a 32 km jihovýchodně od okresního města. Katastr města se rozkládá na rozhraní Šumavského podhůří a vlastní Šumavy. Vlastní Hartmanice leží v nadmořské výšce 712 m pod vrcholem Hamižná (853 m). Nejvýše položená osada, Keply, je v nadmořské výšce 930 m, nejvyšší bod katastru, hora Křemelná, má kótu 1125 m. Nejníže položený bod katastru leží v 550 m při řece Otavě, a tak celkový výškový rozdíl v katastru města činí 575 m.
49 fotek, 10.7.2015, 83 zobrazení, přidat komentář
PF 2016 33
1 fotka, 23.12.2015, 176 zobrazení, přidat komentář
26 fotek, 9.12.2015, 76 zobrazení, přidat komentář
55 fotek, 11.10.2015, 78 zobrazení, přidat komentář
Hrad Seeberg, který stojí na vysokém skalnatém ostrohu nad potokem, byl založen zřejmě již okolo roku 1200 jako sídlo ministeriálů příslušných k císařské falci v Chebu. I přesto, že byl za třicetileté války dobyt a vypálen švédským vojskem, přežil díky četným rekonstrukcím až do dnešních dnů.

Hrad, který patří k nejstarším místům v kraji, rád navštěvoval J. W. Goethe nebo Božena Němcová. K jeho nejcennějším částem patří románská čapí věž a gotický jižní palác. Uvnitř hradu zase najdete krásné interiéry s nábytkem z 19. století. Expozice zahrnuje i dobové oblečení a černou kuchyni s původním nádobím. Další část hradní expozice tvoří malý skanzen, který ilustruje život chebských venkovanů v 19. století. Najdete tu třeba nejstarší roubenou barokní sýpku z roku 1714 a kolnu s výstavou zemědělských strojů a nářadí.
Zdroj:http://www.zivykraj.cz/cz/objevujte/hrad-seeberg-ostroh
32 fotek, 1.11.2015, 86 zobrazení, přidat komentář
23 fotek, 11.10.2015, 87 zobrazení, přidat komentář
25 fotek, srpen až září 2015, 139 zobrazení, přidat komentář
63 fotek, září 2015, 124 zobrazení, přidat komentář
Největší výsypka na území České republiky je mohutným tělesem o rozloze 1957 ha a maximální dosažené výšce 660 m n. m. Do roku 2003, kdy bylo ukládání na tuto výsypku ukončeno, sem bylo navezeno 92 691 000 m3 nadložních vrstev jílů a hornin z dolů a lomů, které jsou pod výsypkou skryty, i těch, které byly těženy v jejím okolí. Největší procento objemu však činí materiály z velkolomu Jiří, dále zde byly ukládány nadložní vrstvy zejména z lomů Lipnice a Družba.

Od roku 2005, kdy bylo dokončeno zakládání skrývkových zemin, se zde upravuje terén. Směrem od východu probíhá biologická část rekultivace doprovázená výsadbou dřevin a budováním zemědělských ploch.

Těleso výsypky je odvodněno pomocí nádrží pro usazení jemných částic splavených z tělesa a sítě odvodňovacích a drenážních kanálů sbíhajících se u paty výsypky, kde jsou vody po usazení vypouštěny do vodního recipientu.

Výsypka je ohraničena od jihu silnicí z Lomnice do Vintířova, ze západu silnicí z Lomnice do Boučí, ze severu silnicí z Boučí přes Dolní Nivy do Vřesové a z východu důlní železnicí z Vřesové do Vintířova. Pod západní částí výsypky je skrytý lom Erika, centrální oblast je tvořena výsypkou Pastviny a východní partií je výsypka Vintířov, oddělená od západních částí kolejemi do palivového kombinátu Vřesová. Pod výsypkou zanikly osady Týn (Thein), Lipnice (Littmitz), Lvov (Löwenhof) a Chalupy na Pastvišti (Huthäuser).
Zdroj: http://www.sokolov-vychod.cz/index.php?oid=4098042
56 fotek, 12.9.2015, 67 zobrazení, přidat komentář
77 fotek, 30.8.2015, 108 zobrazení, přidat komentář
58 fotek, 16.7.2015, 138 zobrazení, 113 komentářů
Raně gotický hrad Liebenstein byl založen jako sídlo chebského ministeriálního rodu pánu z Liebesteina v době kolem poloviny 13. století na vyvýšené ostrožně nad soutokem Vlastislavského (Grofsbach) a Libského potoka (Lassbach) v jihovýchodní části vsi Libá (Liebenstein). Příslušníci tohoto významného rodu, pocházejícího ze stejnojmenného hradu Liebenstein u Tischenreutu v dnešním Německu, získali v době kolem roku 1200 v rámci kolonizace lénem od Štaufů pozemky v okolí Chebu a patrně v polovině 13. století rovněž území severozápadně od něj, na němž se následně trvale usadili. Ministeriální hrad Liebenstein se tak stal součástí budovaného systému vojenského i mocenského opevnění kolem chebského hradu.http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/liba-hrad-a-zamek-liebenstein
39 fotek, květen až srpen 2015, 191 zobrazení, 92 komentářů
19 fotek, 25.7.2015, 98 zobrazení, 95 komentářů
40 fotek, 7.7.2015, 104 zobrazení, 99 komentářů

Komentáře

přidat komentář