Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

16 fotek a 1 video, 17.7.2014, 243 zobrazení, 275 komentářů
zpívající fontánu jsem nahrála pro Rajčátka :)
60 fotek, 11.7.2014, 173 zobrazení, 352 komentářů
28 fotek, červenec 2014, 263 zobrazení, 295 komentářů
Zámek Stružná (v obci Stružná) se nachází v těsné blízkosti mnohem známější a často navštěvované zříceniny hradu Andělská Hora, ležící na silnici č. 6 ( E48 ) z Prahy do Karlových Varů. Historie zámku ve Stružné je spjatá s Andělskou horou, kdy jeden z jejich vlastníků Linhart Colona z Felsu nechal kolem roku 1598 vystavět nový zámek v Kysiblu. V roce 1622 zámek i s Andělskou horou přechází do majetku Heřmana Černína z Chudenic. V letech 1734 - 1794 je ve vlastnictví rodu Hartigů. Do opětovného vlastnictví Černínů přechází zámek a jeho okolí v roce 1868 a patřil jim až do roku 1945, kdy jim byl zabaven. Po roce 1948 přechází zámek do majetku armády, která jej silně zdevastovaný prodala do soukromých rukou. V minulých letech prošel zámek částečnou rekonstrukcí, ale interiéry jsou silně zdevastovány činností armády a napadeny dřevomorkou. Objekt je veřejnosti nepřístupný.
http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/struzna-zamek/
42 fotek, 22.6.2014, 193 zobrazení, 390 komentářů
62 fotek, 28.6.2014, 306 zobrazení, 534 komentářů
Na úpatí Doupovských hor, nad obcí Dubina, se nachází přírodní úkaz, vápencové jeskyně pod názvem tajemné Skalky skřítků, dutiny po unikajících plynech ve skalní stěně nad Dubinou. Díky dlouho neobjasněnému původu děr se k této geologické rezervaci váže několik pověstí o trpaslících. Ve srázné stěně třetihorních vyvřelin bazaltu je zhruba šedesát válcovitých dutin o průměru od několika centimetrů do 1,5 metru. Hloubka otvorů činí až pět metrů. Dnes se většina geologů domnívá, že otvory vznikly zvětráním vyvrácených stromů ve vulkanických sedimentech. Tyto jeskyně jsou veřejně přístupné podle turistických značek.
55 fotek, 21.6.2014, 248 zobrazení, 442 komentářů
37 fotek, 14.6.2014, 194 zobrazení, 365 komentářů
Bizarní skalní útvary v minulosti inspirovaly lidskou fantazii a tak není divu, že o Vysokém kameni se vyprávěla řada pověstí. Před staletími tu prý stával velký a pevný hrad, jehož krutý, nelítostný majitel zle sužoval své poddané. Jednou vstoupil do hradní brány starý potulný zpěvák, aby panstvo pobavil. Rytíř však na něj poštval své psy; zraněný a ponížený pěvec pak toto nehostinné místo proklel a přivolal tím na zlého pána i jeho hrad zkázu. Země se otřásla a pevné sídlo se propadlo do hlubin. Zůstaly jen vysoké skalní sloupy, dodnes připomínající někdejší hradní věže. Rytíř a jeho kumpáni nenašli ani po smrti pokoje. Za temných nocí se občas z nitra skály ozývá hřmot, výskání a ržání koní, hluk doléhá až k historickému hraničnímu kameni při staré cestě od Vysokého kamene do Saska. V jeho blízkosti je údajně vstup do chodby, ústící do sálu s poklady, naloupenými krutým rytířem. Branka do podzemí se však otvírá jen na Velký pátek, ale pouze tomu, kdo se narodil v neděli. I o tomto místě se vypráví příběh o chudé ženě, která pronikla do nitra hory a ve snaze nabrat si co nejvíce bohatství, zapoměla v podzemí své dítě – obdoba známé Erbenovy básně Poklad. Jiná pověst tvrdí, že poklady hlídá Bílá paní, která se tu občas zjevuje v pravé poledne se svazkem klíčů v ruce. Nikomu neškodí, naopak, řadě lidí již údajně pomohla. Žily tu prý však i jiné podivné bytosti – trpaslíci, divé či mechové ženy, které za trochu jídla odměňovaly soucitné lidi kousky zlata či drahých kamenů, zlý bukový mužíček, škodolibí hejkalové a pod.
38 fotek, jaro 2014, 589 zobrazení, 375 komentářů
29 fotek, jaro 2014, 320 zobrazení, 228 komentářů
Jezero Medard
Na Sokolovsku pokračuje napouštění jezera Medard. Plánované úrovně by hladina měla dosáhnout už v roce 2014. Rekultivovaný? bývalý lom plní voda, v níž bude vidět do hloubky deseti metrů. Třeba i některé z deseti druhů ryb, které už tam žijí. Jezero bude zároveň dobře odolávat znečištění a kvetení.

plocha: 493,4 hektaru
délka: 4 kilometry, šířka 1,5 kilometru, max. hloubka 50 m
objem vody: 120 mil. metrů krychlových
leží mezi městy a obcemi Sokolov, Svatava, Habartov, Chlum, Bukovany, Citice
budoucí nadmořská výška hladiny: 400 m. n. m., (nyní je to výška 389,5)
délka břehu: 12,4 kilometru
zdroj napouštění: řeka Ohře (v řece musí zůstat průtok aspoň 6 metrů krychlových za vteřinu)
začátek napouštění: červen 2010
konec napouštění: pravděpodobně 2013 nebo 2014

Zdroj: http://vary.idnes.cz/na-sokolovsku-pokracuje-napousteni-jezera-medard-fvr-/vary-zpravy.aspx?c=A130302_1896138_vary-zpravy_slv
53 fotek, 31.5.2014, 301 zobrazení, 589 komentářů
Národní přírodní památka Křížky leží mezi obcí Prameny a Nová Ves. Byla vyhlášena v roce 1962 a je součástí hadcového území (hadec - tmavá přeměněná hornina), největšího v Čechách.Název lokality Křížky je podle tří křížků, které zde byly vztyčeny na vrcholku pahorku v roce 1859. Hned vedle křížků je deska z leštěného hadce s vyznačenými směry na významné výškové dominanty (na Vladař, Klínovec, atd.).Národní přírodní památka Křížky není přístupná veřejnosti. Na živiny chudém substrátu se vytvořila specifická rostlinná společenstva s mimořádně vzácnými druhy. Roste zde rožec kuříčkolistý, který nelze nikde jinde na světě nalézt než v této rezervaci. Kromě skalní vegetace rostou na hadcích společenstva keříků, např. vřesovec pleťový nebo zimostrázek alpinský. Pro regeneraci vřesovišť a posílení populace zdejšího endemitu - rožce kuřičkolistého je část území spásávána stádem ovcí a koz.V blízkosti silnice Prameny - Nová Ves najdete dvě informační tabule – jedna je pro Křížky a druhá tabule je věnována přilehlé Upolínové louce. V blízkosti vede cyklistická trasa č. 2135.
http://turistka218.rajce.idnes.cz/Prosinec_ve_Slavkovskem_lese
31 fotek, květen 2014, 207 zobrazení, 319 komentářů
101 fotek, březen 2013 až květen 2014, 282 zobrazení, 353 komentářů
Zříceniny barokně přestavěného gotického hradu Hartenberg stojí na ostrohu nad osadou Hřebeny na Sokolovsku v Karlovarském kraji. Z původního hradu a mladšího barokního zámku se dochovala věž s hrazeným parkánem, torzo paláce, zbytky sklepů a dalších budov. Zajímavostí je ve skále vytesaná 40 metrů hluboká studna.
Původně románský hrad Hartenberg byl založen patrně na konci 12. století, snad již v roce 1196, ministeriálním rodem pánů z Hartenberga při důležité Erfurtské cestě ze Saska a Durynska do Čech na strmé skalnaté ostrožně mezi říčkou Svatavou a Dolinským potokem severně nad dnešní vsí Hřebeny (Hartenberg). Hartenbergové pocházeli z Frank, dnešního bavorského území při horním toku Ohře, patřícího dříve k Chebsku, kde stával jejich rodový hrad Hartenberg a odkud kolonizovali spolu s waldsasskými cisterciáky právě oblast Chebska včetně Lubského újezdu. Kromě Hartenbergu vlastnili i mnohá jiná panství, mj. založili i hrad Kynžvart.

Od poloviny 14. století byl hrad královským majetkem. V roce 1426 hrad dobyl husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Pak tady sídlili Šlikové, v roce 1547 se hrad opět dostal do královských rukou. Poté se zde vystřídala řada majitelů – páni z Písnice, Bredové a po nich Auersperkové, za kterých zde v letech 1819 – 1823 pobýval německý básník J. W. Goethe. V 17. století byl hrad barokně přestavěn na pohodlnější zámecké sídlo. Po roce 1945 však objekt postupně chátral a kolem roku 1990 vyhořel. V současné době je Hartenberg soukromým majetkem a je veřejnosti přístupný.
zdroj:http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/hrebeny-hrad-a-zamek-hartenberg/
40 fotek, 6.5.2014, 222 zobrazení, 439 komentářů
40 fotek, květen 2014, 169 zobrazení, 412 komentářů
22 fotek, 4.5.2014, 143 zobrazení, 184 komentářů
20 fotek, 6.4.2014, 128 zobrazení, 197 komentářů
V obci Vysoká nedaleko Lázní Kynžvart nalezneme dnes romanticky upravenou ruinu kostela sv. Jana Křtitele. Původní jednolodní pozdně románský kostel pochází z poloviny 13. století. Pozdějšími přestavbami byl upravován až do roku 1847. Poválečné vystěhování sudetských němců a následné uzavření hranice za socialismu mělo za důsledek zchátrání kostela. Dnes je kostel částečně opraven a staticky zajištěn a opět slouží jako poutní místo.
40 fotek, 27.4.2014, 210 zobrazení, 384 komentářů
25 fotek, 3.4.2014, 195 zobrazení, 269 komentářů

Komentáře

přidat komentář