Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

turistka218 

Jana - Sokolov
140 alb 24 916 zobrazení 193 oblíbených alb 95 fanoušků

reklama

14 fotek, leden až prosinec 2013, 183 zobrazení,
49 fotek, 2.2.2014, 239 zobrazení,
47 fotek, říjen 2012 až prosinec 2013, 368 zobrazení,
25 fotek, 12.1.2014, 241 zobrazení,
39 fotek, 4.1.2014, 373 zobrazení,
Ves Starý Rybník náležela ve 13. století k panství hradu Vildštejna. Roku 1299 je však již doložena jako majetek Jana Raba z Mechelsgrünu, chebského měšťana. Jan Rab se rok předtím do Chebu přistěhoval a koupil od svého tchána Engelhardta Nothafta právě Vildštejn. K roku 1364 je ve Starém Rybníku poprvé doložen místní hrad coby majetek vnuka Jana Raba z Mechelsgrünu, taktéž Jana Raba. Jindřich z Mechelsgrünu vlastnil Starý Rybník až do roku 1388, poté jej neznámým způsobem získali chebští Frankengrünerové. Roku 1439 se po Starém Rybníku psal Mikuláš Gummerauer, který brzy nato získal i Vildštejn. Roku 1452 dobylo a vypálilo Vildštejn vojsko Jiřího z Poděbrad. Že by přitom byl dobýván i Starý Rybník, není písemnými prameny doloženo; na druhé straně se však eventuelní poškození hradu roku 1452 jeví jako dobrý důvod pro přestavbu, kterou Gummerauerové ve druhé polovině 15. století na hradě skutečně realizovali. Od Mikulášových synů Ondřeje a Acháce (v držení panství od roku 1467) koupili Starý Rybník okolo roku 1500 Brambachové, roku 1507 jej získali páni z Viršperka. Roku 1531 rozšířili Viršperkové své majetky i o sousední Vildštejn a obě panství pak drželi téměř až do konce 16. století. Prosluli neobyčejnou surovostí a řadou krvavých zločinů, kterých se dopouštěli na svých sousedech (zejména chebských měšťanech) i mezi sebou navzájem. Roku 1596 byl Kašpar Viršperk po vojenské akci proti Vildštejnu zajat, uvězněn a odsouzen ke ztrátě majetku; Starý Rybník získali Trautenberkové. Od Zikmunda Abraháma Trautenberka koupil Starý Rybník roku 1633 Kryštof Friedrich z Hartenberka, roku 1691 jej vyženil Josef Karel Perglár z Perglasu. Perglárové vlastnili starorybnické panství do roku 1773, pak se v jeho držení vystřídalo několik majitelů. Roku 1787 koupili Starý Rybník Wilhelmové, kterým pak náležel až do roku 1945. Starý hrad byl v dobrém stavu ještě ve druhé polovině 18. století, jak o tom svědčí jeho popis z Josefského vojenského mapování z roku 1767. Roku 1792 však do něj uhodil blesk a následný požár změnil objekt ve zříceninu. Wilhelmové jej pak už nerenovovali a postavili si ve Starém Rybníku zámek.
zdroj:castles.cz
62 fotek, 8.1.2014, 227 zobrazení,
37 fotek, 2.1.2014, 249 zobrazení,
Hrad Boršegrýn stával na vyvýšenině nad Kynžvartským potokem u obce Úbočí, nedaleko Lázní Kynžvart. Hradu předcházela tvrz, jejímž nejstarším známým majitelem byl Engelhart z Kynžvartu. Ten ji využíval jako loupežnické sídlo a podnikal odtud výpravy do okolí. Z tohoto důvodu jej dobylo královské vojsko. Roku 1373 ji spolu s nedalekým Kynžvartem odkoupil Boreš z Oseka. Ten nechal na místě tvrze postavit hrádek, který pojmenoval Boršegrýn. Naproti hrádku nechal vybudovat předhradí a příkop, který jej odděloval od hradu a přes nějž vedl padací most. Později došlo k rozšíření příkopu a dnes jím vede silnice do obce Úbočí. Vlastní jádro hradu představoval hranolovitý palác chráněný hradbou. Dalším majitelem hradu se stal Hynčík Pluh z Rabštejna, kterému král Václav IV. povolil obnovu hradu Kynžvart. Díky tomu význam Boršegrýnu postupně upadal. Roku 1452 jej získal Jindřich II. z Plavna, jenž měl časté spory s měšťany z Chebu. V srpnu 1452 hrad oblehlo a dobylo královské vojsko. Hrad následně již nebyl obnoven a zbytky byly použity na výstavbu domů v okolí. Do současnosti se z hradu zachoval jen příkop a drobné zbytky základů paláce.
65 fotek, 3.1.2014, 349 zobrazení,
Horní Slavkov najdete na okraji chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dějiny města sahají až do začátku 14. století a jejich nedílnou součástí je těžba cínu. Nejvýznamnější památkou Horního Slavkova je gotický kostel sv. Jiří z roku 1380. Najdete tu ale i další významné budovy a stavby, které jsou součástí městské památkové rezervace. Zajímavá je také expozice místního muzea, která prezentuje historii města a obory, které jsou s ní neodmyslitelně spojeny (hornictví, cínařství, výroba porcelánu atd.). Horní Slavkov se může pochlubit také technickým unikátem - 24 km dlouhým vodním kanálem ze 16. století s názvem Dlouhá Stoka, který přiváděl vodu k cínovým dolům.
29 fotek, říjen 2012 až říjen 2013, 189 zobrazení,
Osada Mostov je poprvé zmiňována v roce 1353, ale samotná původní tvrz až roku 1520. Tehdy její majitel Anzelm ze Štensdorfu prodal ves i tvrz Šlikům. Ti roku 1547 prodávají panství Nostvicům. V roce 1606 se dostává do majetku Arnošta Hofmanna z Minichhofu. Dalšími majiteli byli Jan Bedřich z Vchynic a Ludmila Felnerová. Po její smrti v roce 1660 vznikla o majetek pře. Nakonec sídlo získal Petr Vchynský. Poté ho odkoupil Jan Hartvik Nostic, a vlastnil ho do roku 1693. Další majitel, Bedřich Perglar z Perglasu přestavil tvrz do podoby barokního zámku. V roce 1738 získávají spojením rodů zámek páni ze Schirndingu. Opět se střídalo několik majitelů; Josef Kolbenschlag, Michal Bruster, Rummerskircherové a také Kommersové. Kommersové z Chebu přestavěli zámek v romantickém novogotickém stylu a založili zámecké zahrady. V roce 1886 odkoupil Mostov průmyslník Haas z Hassenfelsu, a po roce 1945 byl využíván stáními statky.

Tato památka, jako jedna z mála přežila „starostlivou péči“ státních statků, a v 21. století zde byl vybudován hotel, wellness centrum vyšší třídy a je zde provozována také restaurace s možností konání svatebních hostin. Okolní hospodářské budovy byly opraveny a velmi dobře jsou udržovány také zámecké zahrady. I přes svoji skrytou polohu je zámek neustále navštěvován turisty.
Zdroj:wikipedie
35 fotek, 15.12.2013, 157 zobrazení,
37 fotek, červenec 2012 až prosinec 2013, 343 zobrazení,
Vítám vás všechny v albu mých oblíbených hrázděnek:)
30 fotek, 25.12.2013, 210 zobrazení,
Několik stovek metrů nad obcí Podlesí, směrem po cestě k zaniklé obci Smrkovec či Horní Lazy, stávala v lesích vyhlášená kaple, významné poutní místo oblasti. Stála jen několik stovek metrů nad známým Podleským mlýnem.. Naproti tomuto mlýnu dříve stával velký hotel, který místní po roce 1945 začali říkat "Kňafák". Když byl hotel v pozdějších letech zbouraný, nazev Kňafák již místu zůstal a je pod ním známé dodnes. Pokud bychom pokračovali dále, najdeme o několik kilometrů výše zbytky Dolského mlýna (Grundmühle). Kaple byla zasvěcená Panně Marii. Poutní kaple v těchto celkem opuštěných místech byla postavená na záladě mimořádných událostí. Roku 1730 se zde měla stát podivná věc. Místní řezník Filip Lorenz vedl údolím dobytek, který nakoupil nahoře v obci Smrkovci. Když procházel místem u dnešní kaple, začala se mu točit hlava, popadl jej děsivý strach a přestal mít povědomí o tom, kdo je a kam jde. Přepadl ho děsivý pocit a myslel si, že zde právě umírá. Z posledních sil se začal modlit k Panně Marii a slíbil, že když se uzdraví, pověsí na blízký strom její obraz. Skutečně se po chvíli uzdravil, a on nakonec slib splnil. Vydabal dlátem do velkého stromu dutinu a do ní vložil obraz Panenky Marie. Lidé si o proběhlé události začali vyprávět jako o zázraku a k obrázku se chodila modlit procesí poutníků i mnoho jednotlivých prosebníků. Často sem přinášeli dary či peníze, které vkládali do stromu. O něco později byla v místech, kde byly zavěšeny obrazy, postavena poutní kaple.

Více zde: http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/poutni-kaple-v-podlesi/
72 fotek, září 2012 až prosinec 2013, 199 zobrazení,
Michal je uměle vytvořené jezero, které vzniklo jako první z projektů převážně hydrických rekultivací na Sokolovsku. Jedná se o první zbytkovou jámu po těžbě, která byla zatopena a využita jako rekreační areál. Má rozlohu 29 ha. Nachází se zhruba 3 km na jihovýchod od Sokolova, v nadmořské výšce 452 m. Je hluboké maximálně 5,6 m, objem vody se odhaduje na 800 000 m?.
22 fotek, 15.12.2013, 225 zobrazení,
Hamelika je rozhledna nacházející se na stejnojmenném vrchu 723 m n.m., jižně od lázeňského centra Mariánských Lázní. Vrch Hamelika náleží Tepelské vrchovině a leží na její hranici se Slavkovským lesem. Název pochází z německé výslovnosti dřívějšího označení "Homolka". Je 20 m vysoká a má 100 schodů. Na vrcholu rozhledny býval tubový dalekohled, jímž bylo možno pozorovat živý ruch v lázních. Původně byl z rozhledny výhled jižním a východním směrem, tento je však dnes zakrytý vzrostlými stromy. Zbývá výhled západním až severním směrem na lázeňskou část města Mariánské Lázně, Slavkovský les či Zelenou horu s vysílačem.
34 fotek, 15.12.2013, 353 zobrazení,
53 fotek, 14.12.2013, 232 zobrazení,
Luby u Chebu leží v západních Čechách na okraji Krušných hor, 27 km severně od Chebu. Období prvního osídlení se datuje do let 1100 - 1140. Město je proslulé čtyřstoletou výrobou mistrovských hudebních nástrojů, od roku 1820 zaměřená na smyčcové nástroje. Na okraji náměstí stojí původně románský, goticky, renesančně a barokně upravený kostel s krásným interiérem - sochy a rozsáhlé nástěnné a stropní malby. Naproti kostelu stojí pomník z roku 1926 s bronzovou plastikou houslaře. U kostela hřbitovní kaple z roku 1716 a na náměstí mariánský sloup.
56 fotek, 6.10.2013, 247 zobrazení,
Komorní hůrka (495 m) je nejmladší sopkou na území Českého masivu a nachází se nedalo měst Cheb a Františkovy Lázně. Sopka vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo v dnešní Chebské a Sokolovské pánvi. Vrchol Komorní Hůrky dnes dosahuje výšky 503 m n. m.
37 fotek, 24.11.2013, 330 zobrazení,
18 fotek, 3.12.2013, 188 zobrazení,
23 fotek, 4.12.2013, 212 zobrazení,

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.